Hlavný dôvod poškodenia rotačnej čepele počas prevádzky

Hlavné dôvody ohnutia alebo zlomenia rotačného oja počas prevádzky

1. Rotačný kultivátor sa priamo dotýka skál a koreňov stromov na poli.
2. Stroje a nástroje prudko klesajú na tvrdú zem.
3. Počas prevádzky je otočený malý roh a hĺbka prieniku pôdy je príliš veľká.
4. Kvalifikované nože rotačného kultivátora vyrábané bežnými výrobcami sa nekupujú.

Prevencia

1. Predtým, ako stroj začne pracovať na zemi, je potrebné najprv pochopiť pôdne podmienky, vopred odstrániť kamene na poli a pri práci obísť korene stromov.
2. Stroj by sa mal spúšťať pomaly.
3. Stroj na vyrovnávanie terénu musí byť pri otáčaní zdvihnutý.
4. Rotačné nože by nemali byť zasunuté príliš hlboko do pôdy.
5. Musia sa zakúpiť kvalifikované nože rotačného kultivátora od bežných výrobcov

news

Čas odoslania: 15. september 2021